2017. urtean, Grupo Urgatzik honako magnitude hauek aurkeztu ditu:

Mendekotasuna eta/edo adimen-urritasuna duten lagundutako pertsonak

9.232

Babesgabetasun-egoeran dauden lagundutako pertsonak

737

Mendekotasunaren eta adimen-urritasunaren eremuko lan-taldea

3.430

Haur, gazte eta gizarteratzearen eremuko lan-taldea

597

Etxeko laguntzan emandako orduak

1.025.000

Mendekotasuna eta/edo adimen-urritasuna duten pertsonentzako adimen-egoitzetako plazak

1.400

Mendekotasuna eta/edo adimen-urritasuna duten pertsonentzako eguneko arretako plazak

420

Babesgabetasun-egoeran dauden adingabeentzako egoitza-harrerako plazak

217

Adingabeentzako gizarte- eta hezkuntza-zentroetako plazak

27

Familia-arloan esku hartzeko eguneko arretako plazak

24

Emandako prestakuntza-orduak

3.987

Egindako prestakuntza-ikastaroak

74

Kudeaketa-inpaktuak:

Ingurumenaren kudeaketa:

Erakundeak zeharkako isurketetan sortutako karbono aztarnaren murrizketa.

Gure jasangarritasun-politikei esker, energiaren kontsumoa murriztu dugu 199,80 t CO2 eq isurketaren antzeko balioan, eta hori 612 zuhaitz landatzearen eta 17.100 m2-ko azalera hartzearen baliokidea da.

Kalitatearen kudeaketa:

  • Langileen gogobetetze-indizea: 7,9
  • Prestakuntza jasotzen duten ikasleen gogobetetze-indizea: 8,9
  • Lagundutako pertsonen gogobetetze-indizea: 9,11
    (* 1etik 10erako eskala)