row label=”imagen top” style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle” h_align=”center”]

Egiten dugun jarduera profesionalaren bidez, erantzun integrala ematen diegu Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren prestazio eta zerbitzuen zorroan zehaztutako zerbitzuei

Honako jardun-eremu hauetan egiten dugu lan:

Mayores y dependencia

Adinekoak eta Mendekotasuna

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak (ELZ), pertsona nagusientzako tutoretzapeko apartamentu edota etxebizitza komunitarioak, pertsona nagusi edo/eta mendekoentzako egoitza-zentroetako eta eguneko zentroetako zerbitzuak, gaueko harrera zerbitzuak, atseden-zerbitzuak, tele-laguntza zerbitzuak, zaintzaileentzako laguntza zerbitzuak, autonomia sustatzeko zerbitzuak eta zerbitzu edo zentro okupazionalak kudeatu edo/eta ematea.

Discapacidad

Urritasuna

Adimen-urritasuna edo/eta buruko gaixotasuna duten pertsonentzako egoitza-zentroen eta eguneko arreta-zentroen zerbitzuak.

Infancia, juventud e inclusión

Haurtzaroa, gazteria eta gizarteratzea

Gizarte eta heziketa arloko edota familia arloko esku-hartze zerbitzuak, bazterkeria-arriskuan dauden pertsonentzako alojamendu-zerbitzuak, gizarte eta heziketa arloko eguneko zentroak, pertsona nagusi babesgabeentzako egoitza-zentroak, bazterkeria arriskuan dauden pertsonentzako egoitza-zentroak, gizarte arloko esku-hartze zerbitzuak eta familia bitartekaritza eta familien topaketarako zerbitzuak.

formación

Prestakuntza eta enplegua

Etengabeko prestakuntzako eta lanerako prestakuntzako planen garapena. Lanbidek sektorearekin zerikusia duten ziurtagiri profesionalak emateko homologatutako zentroa.

Zeharkako arlo hauetan ere lan egiten dugu:

Asesoría, consultoría y desarrollo de proyectos

Proiektuen inguruko aholkularitza, kontsultoretza eta garapena

Proiektuen inguruko aholkularitza, kontsultoretza eta garapena: Kudeaketa proiektu integralak, merkatu-azterketak, bideragarritasun azterketak eta eskatzen diguten beste edozein proiektu mota.

Diseño y construcción de centros

Zentroen diseinua eta eraikuntza

Zentroak diseinatu, eraiki eta hornitzeko proiektu integralak, laguntza-kalitateko estandarrik onenak eskaintzeko beharrezkoak diren betekizun guztiekin.

I+D+i

I+G+B

Ikerketa, garapen eta berrikuntzako proiektuen diseinua. Etengabeko bilakaeran dauden eta gure jardun-esparruetan planteatutako erronketarako soluzioak proposatzen eta helburuak lortzen dituzten proiektuak.