Adineko pertsonei eta/edo mendekotasuna dutenei arreta eskaintzeko proiektuak garatzen ditugu hainbat baliabide mota kudeatzearen bidez:

PROIEKTU ETA ZERBITZU MOTAK

Adinekoentzako jarduera-zentroak


Balorazio psikosozialak

Adinekoentzako egoitza-izaerarik gabeko udal-zentroak, pertsonaren entretenimendua, gizarte-harremanak eta oro har, garapena bultzatzeko sortuak.

Atseden hartzeko zentroak


Atseden hartzeko zentroak

Normalean beren babes-sare soziofamiliarrean zaintzen dituzten mendeko pertsonei egoitza-zentroetan edo eguneko zentroetan eskaintzen zaizkien aldi baterako egonaldi-zerbitzuak, ohiko zaintzaile nagusiak atseden hartzeko, indarberritzeko eta/edo garapen pertsonalerako aldi bat izan dezan.

Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak


Etxez etxeko laguntza-zerbitzuak

Laguntza- eta prebentzio-zerbitzuak dira, eta mendekotasun-egoeran edo mendetasun-arriskuan dauden pertsonei bizilekuan jarraitzen laguntzea dute xede; horretarako, bizilekuan bertan moldatzeko eta komunitate-ingurunean integratzeko arreta pertsonala eta etxeko arreta eskaintzen zaie, isolamendu-egoerak saihesteko.

Mendekotasuna duten pertsonentzako eguneko arreta-zentroak


Mendekotasuna duten pertsonentzako eguneko arreta-zentroak

Arreta indibidualizatua eta integrala eskaintzen diete egunez erabiltzaileei, haien autonomia pertsonalari eusteko edo hobetzeko, eta prebentzio-prestazio, gaikuntza-prestazio eta laguntza-prestazioen bidez haien muga funtzionalak konpentsatzeko.

Mendekotasunik ez duten adinekoentzako babespeko apartamentuak eta egoitzak


Babespeko apartamentuak

Autonomia pertsonal nahikoa duten adinekoentzako baliabideak, hala nola eraikin edo etxebizitza-eremu normalizatuetan kokatuta dauden eta diziplina anitzeko hainbat laguntza-zerbitzu erabiltzeko aukera ematen duten alojamendu eta bizikidetzako unitate edo zentroak.

Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak


Mendekotasuna duten pertsonentzako egoitzak

Bizikidetza-baliabideak dira, eta mendekotasuna eta/edo urritasuna duten eta beren premiak bizilekuan eta beste ostatu-alternatiba batzuetan behar bezala bete ezin dituzten pertsonen ohiko etxebizitza edo etxebizitza iraunkorra (eta, hala badagokio, aldi baterako etxebizitza) izatera daude zuzenduta.

Halaber, Udaleko oinarrizko gizarte-zerbitzuak kudeatzen ditugu honako helburu hauek lortzeko proiektuen bidez:


  • Autonomia pertsonala sustatzea eta mendekotasunaren ondoriozko premia pertsonalei eta familia-premiei aurrea hartu eta erantzutea.
  • Babesgabetasun-egoerek sortutako premiei aurrea hartu eta erantzutea.
  • Bazterkeria-egoerei aurrea hartu eta erantzutea, eta pertsonak, familiak eta taldeak gizarteratzeko aukera sustatzea.
  • Larrialdi-egoerek eragindako pertsonen eta familien premiei aurrea hartu eta erantzutea.

Zainduz programa


Zainduz programa

Profesionalak ez diren zaintzaileei laguntzeko programa bat da; zuzenean edo zeharka, mendekotasuna duten pertsonentzako arreta hobetzera bideratutako zerbitzuak eskaintzen dizkie zaintzaileei